BPL Data of BHAWANIPUR
  Barhari   Basantpur Chintamani   Bhawanipur East
  Bhawanipur West   Gondwara Patkeli   Jabe
 

Lathi

  Raghunathpur   Sahidganj
  Sondeep Milik   Sonma   Sripur
  Supouli   Suraiti